Enkelt! 4 vägar till ett bra köp hos oss!

#1 Kontant vid klubbslaget . Lägsta bud 20 :- + slag avgift 10%
Vi håller oss till myntfria bud ! 20,40,50,60,80,100 osv. Du som känner på dig att du kommer
göra flertalet inköp, undvik kontantköpet om det går. Det underlättar både för Er och för oss,
nya regler gör nämligen gällande att vi måste presentera ett kvitto till varje kontantköpare vid
varje köptillfälle.

#2 Registrera dig som köpare och få en nummerlapp att markera ditt köp med. Detta är det
smidigaste sättet för både oss och Er. Efter auktionen har du möjlighet att välja betalningssätt,
kontant-kort-eller ev faktura.
Vi har vanligtvis inte möjlighet att ta emot betalning av registrerad köpare under auktionens
gång.

#3 Registrera dig redan innan auktionens början som faktureringskund. Lämna in nummerlappen
, ta dina köp och åk hem , invänta faktura. Faktureringsavgift på 50:- tillkommer och
inbetalningen skall vara oss tillhanda senast 10 dagar efter auktionstillfället.

#4 Om du av någon anledning inte kan närvara vid auktionen kan du lämna ett maxbud till oss,
så sköter vi budgivningen åt dig.
Exempel 1: du har lagt ett maxbud på något du är intresserad av, 500:- , har ingen annan lagt
ett bud i förhand så går turen till publiken i auktions hallen. Publiken ger upp vid
320:-, du vinner budgivningen och får betala 340:- + slagavgift.

Exempel 2 : Flera budgivare har varit på visningen och lagt förhandsbud enligt följande.
Förutom ditt bud på 500:-, så finns följande bud: 350:-,460:-.
Auktionen kommer nu att startas på näst högsta budet + 20:-,dvs 480:-,om
ingen i publiken vill bjuda högre har du vunnit och får betala 480:-+ slagavg.
Anbud skall vara oss tillhanda senast en halvtimme innan påbörjad auktion.

Om du anländer sent till auktionen så kan du via vår servering registrera dig och få en
nummerlapp.!
OBS! För er som vill bli registrerad köpare under auktionen eller lägga ett bindande maxbud,
gäller uppvisande av giltig legitimation.

Avhämtning av gods .
Kan ni inte få med er allt ni köpt med en gång gäller tider för avhämtning enligt följande:
1 timme efter autionens slut
Dagen efter auktionen kl 14-17.30 ( vanligtvis Torsdagar)
Eller enligt överenskommelse.

Auktionsgods som ej av hämtats innan nästkommande auktion, utan kontakt
med oss, får anses som förverkade !

Behöver Ni hjälp med hemtransport kan vi givetvis hjälpa er med detta!