Vi kommer löpande ta emot auktionsgods i allehanda former och mängder, oavsett om ni vill avyttra ett helt hem eller bara enstaka bättre föremål,så kan vi erbjuda ett flertal lösningar och försäljningsformer!

Vi sätter oss helt enkelt ner tillsammans och ser hur vi smidigast kan lösa det stundande uppdraget.
Vår målsättning är ,och kommer alltid att vara, att på bästa möjliga sätt hjälpa er att avyttra ert gods , både vad gäller ekonomin och en korrekt hantering.
Auktionspubliken i Törnestorp består av en mycket varierande skara människor med ett brett kunnande, detta tillsammans med våra tidigare erfarenheter i branschen och vårt breda kontaktnät,gör att vi med visshet kan utlova den uppmärksamhet som Ert inlämnade gods förtjänar!

Våra auktioner kommer att utlysas i läns/lokaltidningar samt via Auktion.se och vår egen hemsida!

Försäljningen av ert inlämnade gods sker vanligtvis mot provision samt en slagavgift per rop.
För närvarande enligt följande: provision 20% + moms samt slagavgift 10:-/ rop.

Vid inlämning av bättre objekt av större värde såsom: bättre antikviteter och konst,bilar,båtar etc,är vi givetvis öppna för förhandlingar.

Bevakning av lägsta försäljningspris kan göras möjligt genom att vi tillsammans kommer fram till ett skäligt lägsta pris för försäljningen. Vid återrop tas en avgift á 100:- ut per rop.

Vid behov kan vi även köpa in både hela hem eller enstaka gods om detta är en bättre lösning för Er.
Samtliga inlämnare hos oss,oavsett uppgörelse oss emellan, måste kunna uppvisa giltig legitimation vid inlämnandet.

Vår redovisning till er av försålt gods kommer att vara er tillhanda inom 25 arbetsdagar efter auktion, om inte annat överenskommits. Vi ser helst att vi förses med konto/giro uppgifter för att undvika kontanthantering!

Övrigt såsom:

Transporter
Packning
Värdering och konsultation
Städning/röjning/återvinning
etc. Kan ombesörjas av oss! Begär prisuppgifter!

Kontakta oss innan ni eldar upp/ slänger eller skänker bort saker!

Första mötet med er gällande planering,värdering och rådgivning bjuder vi givetvis på …möjligen ett litet bidrag till resan.

Ring eller mejla oss om all info ni behöver!

Välkomna !

Dennis Eriksson tfn. 0761-100 999 epost: dennis@skaraborgsauktioner.se